.
.

Detektering af IP adresse

PC-boks LAN: Værktøj til detektering af PC boksens IP adresse samt opsætning af fast IP adresse: 

Download software

Trådløs fjernbetjening af stikkontakter   

.